Regulamin stałych rezerwacji

REGULAMIN „STAŁYCH REZERWACJI” KORTÓW KTT

1. O przyznaniu lub ew. odebraniu stałych godzin na kortach KTT (obiekt przy ul. Łódzkiej 19) decyduje zarząd Kaliskiego Towarzystwa Tenisowego, bazując na poniższym regulaminie.
2. Osoby, którym przyznano stałe godziny, zobowiązane są do uiszczenia jednorazowej opłaty rocznej na konto KTT, w wysokości 100 zł (w przypadku wpłaconej we wcześniejszych latach „kaucji” za stałe godziny i zachowaniu stałej rezerwacji zostanie ona zaliczona jako opłata za rok 2023). Opłaty za poszczególne godziny wynajmu kortu uiszcza się zgodnie z cennikiem KTT.
3. Jednorazowe odwołanie stałych godzin należy dokonać najpóźniej na 24 godziny przed ich rozpoczęciem, w trybie online (na portalu kluby.org). Chęć odwołania stałych godzin na dłuższy okres czasu należy zgłosić mailowo, na adres k.lipinski@akew.pl.
4. W przypadku niewykorzystania swoich stałych godzin, bez ich wcześniejszego odwołania, ich posiadacz zobowiązany jest uiścić 50 procent „wartości” tych godzin (wg. cennika KTT).
5. Osobie, która dwukrotnie w trakcie sezonu nie wykorzysta stałych godzin bez ich wcześniejszego odwołania, zastrzega się możliwość ich odebrania bez zwrotu opłaty.
6. Zasady rezerwacji stałych godzin z innymi licencjonowanymi klubami PZT oraz trenerami z licencjami PZT, zarząd KTT ustala indywidualnie.
7. Osoby korzystające ze „stałych godzin” obowiązuje regulamin korzystania z kortów KTT (link do regulaminu: Regulamin kortów)