Przyjaciele KTT

Kaliskie Towarzystwo Tenisowe to organizacja, której głównym celem jest propagowanie tenisa w naszym najbliższym regionie. Nie jesteśmy prywatnym podmiotem skierowanym na zyski, a organizacją która wszystkie dochody przeznacza na dalszy rozwój Towarzystwa.

Naszymi głównymi ambicjami są rozwój tenisa wśród najmłodszych kaliszan, poprawa jakości stanu Ośrodka (m.in. stworzenie stałej siedziby KTT oraz „domku klubowego”), a także umożliwienie działania kortów przez cały rok (obecnie nie posiadamy funduszy na zakup konstrukcji umożliwiających grę zimą).

Z tych też powodów zgłaszamy się z gorącym apelem do wszystkich osób sympatyzujących z Kaliskim Towarzystwem Tenisowym o wstąpienie do grona „Przyjaciół KTT”.

Warunkiem przynależności do tego programu jest wpłata przynajmniej 200zł rocznie na konto Towarzystwa. Obok naszej wdzięczności i gwarancji, że pieniądze pójdą na rozwój kaliskiego tenisa, oferujemy dodatkowo:

– karnet na 5 godzin darmowego korzystania z kortu
– polówkę z logo KTT
– informację o przystąpieniu do grona „Przyjaciół KTT” na stronie internetowej oraz forum dyskusyjnym (może być podana zarówno nazwa firmy, jak i imię oraz nazwisko)
– miejsce na tablicy „Przyjaciół KTT”, wywieszonej na terenie Ośrodka
– na prośbę zainteresowanego, może dołączyć on do grona „Przyjaciół” anonimowo (bez figurowania na stronie internetowej i tablicy znajdującej się na terenie Ośrodka).