Tabela opłat członkowskich

Data aktualizacji: 6 kwietnia 2022 14:13

Tabela opłat członkowskich

CENA RODZAJ
150 złskładka członkowska KTT dla osób zrzeszonych
150 zł + 50 złskładka członkowska KTT + kwota wpisowa dla nowych członków
75 złskładka członkowska KTT dla osób zrzeszonych, poniżej 21 roku życia
75 zł + 50 złskładka członkowska KTT + kwota wpisowa dla nowych członków, poniżej 21 roku życia
75 zł**składka wpisowa dla członków KTT do rozgrywek ligowych
120 zł*składka wpisowa dla osób niezrzeszonych do rozgrywek ligowych

* Kwota opłaty wpisowej upoważnia do brania udziału we wszystkich organizowanych przez KTT rozgrywkach ligowych, jeżeli pozostałe warunki dopuszczenia do danych rozgrywek są spełnione.
** Kwota opłaty wpisowej upoważnia do brania udziału we wszystkich organizowanych przez KTT rozgrywkach ligowych, jeżeli pozostałe warunki dopuszczenia do danych rozgrywek są spełnione.
W cenie opłaty ligowej dla członków KTT jest możliwość wykupienia licencji TOP (SiA) uprawniającej do rozgrywek w turniejach organizowanych przez PZT na prośbę zawodnika pod warunkiem wykupienia tej licencji na KTT