Komisja Ligowa:

– Bartosz Celer – Przewodniczący (tel: 509 256 307)
– Przemysław Zych
– Jacek Cichorski

Email: Bajo96@gmail.com